Vill du bli medlem

Skriv till oss, uppge namn och adress så skickar vi Stadgar, medlemsförteckning och inbetalningskort till dig

Obs! Årsavgiften 100 kr (denna höjning godkändes på årsmötet 2008)

 

 

ADRESS

Kamratförbundet Sahlgrensringen
c/o Angela Eriksson

Ö.Furuskogsvägen 22 A

433 41 PartilleEpost: eriksson.aja@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

© 2002 GLOBE Internet center.  All Rights Reserved.