© 2002 GLOBE Internet center.  All Rights Reserved.

 

                 

                  Nu hade vi tänkt påminna om årsmötet men i stället vill vi meddela

                  att det är inställt. Anledningen är ju risken för att smittas av corona-

                  viruset. När årsmötet kommer att ske går det inte att bestämma nu.

                  Ny kallelse kommer att skickas ut.

 

                    En påminnelse till våra studerande medlemmar – glöm inte att söka 

medel från våra stipendiefonder! Det finns också möjlighet till bidrag för kurser och konferenser.

 

                    Medlemsavgiften är 100 kr. och skall sättas in på

                  Bankgiro 726-4013. Glöm inte att ange ert namn!

 

                   Hälsningar från

                  Styrelsen