STIFTELSEN SAHLGRENSRINGENS STIPENDIEFOND

Stiftelsens ändamål skall vara att ge bidrag till sjuksköterskor för kvalificerade studier eller omvårdnadsforskning. Bidrag kan ges till vårdutvecklingsprojekt, målinriktade och välplanerade studieresor och konferenser.

 

INGEGERD ERIKSSONS FOND

Stipendium utdelas enligt ovan med inriktning på patientnära vård

 

STIFTELSEN AGDA AHLBERG-SUNDQUISTS STIPENDIEFOND

Stiftelsens ändamål skall vara att utdela stipendier till sjuksköterskor för akademiska studier. Doktorander skall ha företräde. Studierna skall vara omvårdnadsinriktade

 

STIFTELSEN SAHLGRENSRINGENS MUSEIFOND

Fondens ändamål är att genom bidrag till inköp främja Medicinhistoriska museets verksamhet. Fonden ger även ekonomiskt bidrag till dokumentation av sjuksköterskeutbildningen och omvårdnadens utveckling i Göteborg

BLOMSTERFONDEN

Fondens ändamål är att genom en blomsterhälsning åtföljda av några personliga rader glädja sahlgrenare. Särskilt vid jul/nyår sändes hälsningar.

 

Klicka på länken nedan för att komma till ett ansökningsformulär till stipendier

Stipendieformulär

 

 

Endast sjuksköterskor, som är medlemmar i Sahlgrensringen och är utbildade i Göteborg, kan erhålla stipendier. Beslut fattade om dessa stipendier går ej att överklaga. Ansökningstiden:se annonser i facktidningarna.

 

 

 

 

 

 

 

© 2002 GLOBE Internet center.  All Rights Reserved.